HISTORIA PRZEDSZKOLA

Budynek Przedszkola nr 3 wraz z przylegającą doń Szkołą Podstawową nr 1 i Przedszkolem nr 109 tworzył dawniej Zespół Szkół Ludowych. W budynku dzisiejszego przedszkola mieścił się dom mieszkalny dla dyrektora szkoły. Budynek, w którym mieści się Przedszkole nr 3 nawiązuje do form architektury wiejskiej. Niewielka trójkątna połać dachu powstała przez ukośne ścięcie górnej części szczytu tworzy naczółkowy dach zdobiony przy kalenicy geometrycznym frezem, a na krawędzi okapu profilowanymi, drewnianymi listwami. Całość elewacji pokryta jest czerwoną cegłą.

Czytaj więcej

Oferta zajęć dodatkowych

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia korekcyjne odbywają się jeden raz w tygodniu na podstawie skierowania od lekarza.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na podstawie zakwalifikowania się przez przedszkolnego logopedę.

Religia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu..

Język angielski

Nauka języka angielskiego w formie zabawy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

HYMN PRZEDSZKOLA

Wesoła Trójeczka, Trójeczka wesoła
Do wspólnej zabawy co dzień dzieci woła
Uśmiechnięte panie, dzieciaki radosne
Jesienią i zimą, latem i na wiosnę.
W śródmieściu Wrocławia stoi domek mały
Wszystkie dzieci świata chodzić by tu chciały
Czas tu miło płynie, szczęśliwe są dzieci
Bo nasze przedszkole najlepsze na świecie.
Hej ho, hej ho do Trójki by się szło
Hej ho, hej ho hej ho, hej ho, Trójeczka to jest to.

Pani Dyrektor jest zawsze kochana
Wszystkich po główkach głaszcze od rana
A nasze Panie najlepsze na świecie
Są cierpliwe, dobre, miłe, bo kochają dzieci.
A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi
Maluchom nie dogodzisz, nie dogodzisz
Średniaki rozrabiają, rozrabiają
Starszaki wymądrzają się że hej!
Lecz wszyscy razem wiemy, razem wiemy
W Trójeczce odnajdziemy, odnajdziemy
Pogodny uśmiech, dobry humor też
W Trójeczce dobrze jest.

Promocję zdrowia zawsze tu mamy
O nasze zdrowie bardzo więc dbamy
Zęby myjemy, plecy prostujemy
I jak zdrowo rosnąć się dowiadujemy.
Plastyka i rytmika, zdrowa gimnastyka
Lalki dla dziewczynki, misie dla chłopczyka
Tańce i zabawy, teatr, festyn, koncert
Zawsze nad Trójeczką ciepłe świeci słońce.
Ulica Nowowiejska siedemdziesiąt osiem
Już każde dziecko prosi, bardzo prosi
Mamusiu i Tatusiu to przedszkole
To wybieram, tu zostaję, to od innych wolę.

MISJA PLACÓWKI

Specyfiką naszej placówki jest otwarcie dziecka na świat poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Dlatego też przedszkole należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie przyznał nam w 2002 roku Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia.Kształtowanie zachowań proekologicznych i miłości do przyrody osiągamy umożliwiając naszym wychowankom bezpośredni kontakt z naturą i realizując wiele projektów i programów ekologicznych.
Wesoła Trójeczka oferuje realizację nie tylko podstawy programowej ale również własnych programów nauczycieli
Program profilaktyki logopedycznej – wspieranie rozwoju mowy i myślenia
Programy wspierające aktywność twórczą dzieci
Program Adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
Programy ekologiczne
Programy prozdrowotne

Nasze cele

Wspierać i wspomagać rozwój naszych wychowanków, rozbudzać ich zainteresowania zgodnie z możliwościami i potrzebami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

Sprawiać, by wszystkie przedszkolaki czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

PRAWA DZIECKA

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Czytaj więcejPodstawa Programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Pobierz

Wrocław czyta dzieciom

Projekt jest kierowany do wrocławian oraz wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w akcji „Cały Wrocław czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną.

Cały Wrocław Czyta Złota lista (Cała Polska Czyta Dzieciom)


NASZ ZESPÓŁ

Anna Pudłowska

Anna Pudłowska

Dorota

Dorota

Irena

Irena

Anna

Anna

Izabela

Izabela

Agnieszka

Agnieszka

Justyna

Justyna

Anna

Anna

Sylwia

Sylwia

Joanna

Joanna

Małgorzata

Renata

Jolanta

Agnieszka

Gabriela

Jolanta

Iwona

O witrynie

Grafiki wykorzystane na stronie w większości pochodzą z serwisu Freepik. Więcej informacji znajdziesz tutaj.